Osmanlı Devletinde Şehir Hayatı

2 Aralık 2010 Perşembe

Osmanlı Devletinde Şehir Hayatı:

  • Osmanlı şehirlerinde, özellikle müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyanan kişiler, yer yataklarını kaldırıp gömme dolaplara yerleştirdikten sonra, giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı.
  • Osmanlı Günlük yaşamında mahallelerinde ayrı bir önemi vardı. Mahaller aynı dinden ve sosyal grubdan genelde hemşirelik anlayışı ile bir araya gelmiş gruplardan oluşuyordu. Fakat en önemli özellikleri mahalle yapılandırmasında sınıf farklılıkları yoktu. Yardımlaşma her mahalle sakinin bir görevi gibi algılanır düğün, cenaze ve hastalık gibi durumlarda birlik içerisinde sıkıntılar giderilmeye çalışılırdı.
  • Küçük yerleşim birimleri olan köylerde ise yerleşim şekli akrabalık bağı ile şekillenmişti. Her köyün misafirleri ve özel toplantıları için köy odaları bulunurdu. Köylerde yaşayanlar yardımlaşarak köyün ortak işlerini de beraber yaparlardı.
  • Kışın kışlaklarda yazın ise yaylaklarda yaşayan konargöçerlerin en önemli ticari faaliyetleri hayvancılıktı.Az da olsa tarım ve küçük çaplı ticari faaliyetlerle meşgul olurlardı.

0 yorum:

Yorum Gönder